Việc kết nối giữa các cảm biến cho nhà máy không còn khó

Cảm biến chiếu sáng thông minh OS-NET dàn cho nhà máy

Sử dụng mạng lưới không dây ZigBee để giao tiếp giữa các cảm biến

Việc kết hợp giữa các cảm biến bây giờ không còn khó khăn nữa, bạn có bao giờ nghĩ rằng cảm biến có thể giao tiếp với nhau - đèn sẽ được mở sáng từ trước đợi bạn bước đến.

Cảm biến cho nhà máy và cảm biến cho kho xưởng

Đối với nhà máy hay kho xưởng, việc sử dụng cảm biến còn liên quan đến các yếu tố tiết kiệm năng lượng. Việc sử dụng cảm biến có thể giao tiếp với nhau khiến cho chiếu sáng cho các kho xưởng nhà máy được tiết kiệm hơn. Đèn sẽ được sáng nối tiếp theo từng sự hiện diện của mọi người trong kho xưởng. Hiểu đơn gian là nếu cảm biến B không thể chiếu sáng do k nhận thấy chuyển động của bạn, bạn có thể cho cảm biến A và B chung nhóm. Khi cảm biến A nhận thấy sự hiện diện của bạn thì cả A và B sẽ cùng sáng. Khi bạn đi qua khu vực B cảm biến khu vực A sẽ tắt. Tương tự C -D....

Các cảm biến có thể dùng được 4 nhóm khác nhau

Một cảm biến có thể tham gia 4 nhóm, một hệ thống có thể lên đến 250 nhóm, và có thể lên đến 100 thiết bị.

Hệ điều hành ‑ NET có thể kết nối tối đa 250 nhóm điều khiển và tối đa tới 100 thiết bị mỗi nhóm.

Việc lập trình và điều khiển dễ dàng thông qua Remote.

Một công cụ lập trình đơn giản để cấu hình toàn bộ hệ thống chiếu sáng của OS-NET, bao gồm

  • Xây dựng mạng,
  • Thiết lập nhóm và liên kết với mạng,
  • Thiết lập sơ đồ và tham số điều khiển cảm biến
  • và tất cả các tác vụ liên quan đến quản lý khác...