DALI DAYLIGHT INTERFACE: BỘ GIAO TIẾP TÍN HIỆU DALI BLUETOOTH

Liên hệ

  • Bình luận

DALI Daylight Interface kết hợ với ứng dụng iOS và Android là một công cụ cấu hình tiện lợi cho các thiết bị DALI.
Khi các cài đặt cơ bản đã được cấu hình trong DALI Cockpit, các thông số của thiết bị như đường cong ánh sáng ban ngày, bộ đếm thời gian, lịch trình, độ sáng, nhiệt độ màu, v.v. có thể được đặt từ thiết bị di động

 

Sản phẩm thường mua kèm