Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

Satel: VERSA-LCDM-WH

Liên hệ

Bàn phím LCD cho bảng điều khiển VERSA - đèn nền trắng của bàn phím

  • Tài liệu hướng dẫn
  • Information Products
  • Bình luận
LCD keypad for VERSA control panels -  white backlighting of keypad

Bàn phím LCD cho bảng điều khiển Versa

Phân phối tại nhà thông minh knx

Sản phẩm thường mua kèm