Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

Satel: TR 40 VA

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

  • TR 40 VA
  • Catalogue
  • Bình luận

230V/18V AC TRANSFORMER

  • 230 V/20 V AC, 40 VA
  • for OPU-3 P and OPU-4 P enclosures

Biến áp 230V/18V AC

Phân phối tại nhà thông minh knx

Sản phẩm thường mua kèm