Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

Satel: (PIN5/RJ-TTL) Cáp kết nối mô-đun ETHM-1 Plus với VERSA

Liên hệ

Cáp kết nối mô-đun ETHM-1 Plus với VERSA

  • Tài liệu hướng dẫn
  • Video
  • Bình luận

PIN5 / RJ-TTL là cáp để kết nối các cổng của mô-đun ETHM-1 và ETHM-1 Plus với ổ cắm RJ của bảng điều khiển VERSA.

Sản phẩm thường mua kèm