MAGENTA: CẢM BIẾN VỠ KÍNH/ DIGITAL GLASS BREAK DETECTOR

Liên hệ

Đầu dò vỡ kính MAGENTA được thiết kế để bảo vệ các phòng có nhiều ngăn kính.

  • Tài liệu hướng dẫn
  • Video
  • Bình luận

Đầu dò vỡ kính

Đầu dò vỡ kính MAGENTA được thiết kế để bảo vệ các phòng có nhiều ngăn kính. Nó phát hiện tấm, vỡ và kính vỡ. Điều chỉnh độ nhạy tông đơ của nó giúp dễ dàng điều chỉnh cài đặt máy dò trong một phòng cụ thể bằng thiết bị INDIGO TESTER.

Phân tích tín hiệu đường đôi
Phát hiện tấm, vỡ và ép kính vỡ
Điều chỉnh độ nhạy vô cấp
Chế độ thử nghiệm để tạo điều kiện điều chỉnh

Phân phối tại nhà thông minh knx

Sản phẩm thường mua kèm