Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

Satel: integra 128 plus

Liên hệ

  • Bình luận

Bảng điều khiển trung tâm báo động với khả năng mở rộng lên 128 vùng báo động
Tiêu chuẩn Châu Âu  Grade 3 EN50131 về hệ thống an ninh báo động
Hỗ trợ 249 tài khoản người dùng
Hỗ trợ kiễm soát lên đến 32 phân vùng , 64 bộ hẹn giờ điều khiển tự động

Phân phối tại nhà thông minh knx

Sản phẩm thường mua kèm