Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

Satel: ETHM-1 plus

Liên hệ

Thiết bị hỗ trợ kết nối internet

  • Catalogue
  • Video/ Picture
  • Bình luận

Giao tiếp internet

Module ETHM-1 plus cung cấp khả năng sử dụng truyền thông TCP / IP trong bảng điều khiển INTEGRA và VERSA. Nó tạo điều kiện giám sát TCP / IP và lập trình từ xa các bảng điều khiển thông qua INTERNET. Ngoài ra, mô đun ETHM-1 kết hợp với bảng điều khiển INTEGRA cung cấp chức năng điều khiển hệ thống từ xa thông qua INTERNET bằng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

được hỗ trợ bởi bảng điều khiển INTEGRA và VERSA
Báo cáo TCP / IP
Lập trình DLOADX từ xa
Giám sát từ xa GUARDX
khả năng vận hành hệ thống dựa trên INTEGRA từ trình duyệt WWW và điện thoại di động sử dụng ứng dụng INTEGRA CONTROL
truyền dữ liệu mã hóa
hỗ trợ cấu hình địa chỉ DHCP tự động
giao thức mở cho tích hợp hệ thống qua kênh TCP / IP

Phân phối tại nhà thông minh knx

Sản phẩm thường mua kèm