ACCO-USB-CZ: BỘ ĐỌC THẺ TỪ/ PROXIMITY CARD READER

Liên hệ

Nhập nội dung mô tả ngắn

  • Tài liệu hướng dẫn
  • Thông số kỹ thuật
  • Bình luận

Đầu đọc thẻ  ACCO-USB-CZ là thiết bị tương thích với bộ thu phát thụ động 125 kHz (thẻ từ, iButtons, v.v.). Nó được thiết kế để được sử dụng kết hợp với bộ chuyển đổi ACCO-USB, cho phép quản trị viên của hệ thống kiểm soát truy cập ACCO và dễ dàng thêm người dùng transponder trực tiếp tại nơi làm việc. Đầu đọc được cung cấp tín hiệu âm thanh và hiển thị trực quan trạng thái hoạt động với đèn chỉ báo LED hai màu.

Công năng:

  • Hỗ trợ thẻ từ và các bộ thu thụ thụ động 125 kHz khác
  • Bộ đọc quản lý hệ thống để quản lý thẻ dễ dàng thông qua phần mềm ACCO
  • Đèn báo LED cho báo trạng thái đầu đọc
  • Tích hợp bộ rung khi phản hồi âm thanh
  • Đầu nối RJ-45 để kết nối với ACCO-USB

Sản phẩm thường mua kèm