Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

Satel: bộ đọc thẻ ACCO-USB-CZ

Liên hệ

Nhập nội dung mô tả ngắn

  • Tài liệu hướng dẫn
  • Thông số kỹ thuật
  • Bình luận

Bộ đọc thẻ ACCO-USB-CZ của hệ thống an ninh thông minh KNXStore.vn

Đầu đọc thẻ  ACCO-USB-CZ là thiết bị tương thích với bộ thu phát thụ động 125 kHz (thẻ, iButtons, v.v.). Nó được thiết kế để được sử dụng kết hợp với bộ chuyển đổi ACCO-USB, cho phép quản trị viên của hệ thống kiểm soát truy cập ACCO dễ dàng thêm người dùng transponder trực tiếp tại nơi làm việc. Đầu đọc được cung cấp tín hiệu âm thanh và hiển thị trực quan trạng thái hoạt động với đèn chỉ báo LED hai màu.

Công năng:

hỗ trợ thẻ, thẻ và các bộ thu thụ thụ động 125 kHz khác
bộ đọc quản lý hệ thống để quản lý thẻ dễ dàng thông qua phần mềm ACCO
Chỉ báo LED cho chỉ báo trạng thái đầu đọc
bộ rung tích hợp cho phản hồi âm thanh
Đầu nối RJ-45 để kết nối với ACCO-USB

Sản phẩm thường mua kèm