Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

Satel: AOCD-CL - Nắp trước cho AOCD-250 / AGATE

Liên hệ

Nắp trước cho AOCD-250 / AGATE

  • Tài liệu hướng dẫn
  • Video
  • Bình luận

AOCD-CL là vỏ bọc hoàn chỉnh cho thiết bị dò rèm AOCD-250 và AGATE. Ống kính Fresnel được sử dụng trong AOCD-CL được đặc trưng bởi mật độ dầm tăng lên và phạm vi phát hiện tối đa lên đến 10 m.

Nắp tiêu chuẩn có thể được thay thế bằng AOCD-CL rất nhanh chóng và dễ dàng. Bạn cần phải thay thế toàn bộ phần tử mà không phải tháo rời các bộ phận riêng lẻ của nó.

vỏ bọc hoàn chỉnh cho thiết bị dò rèm AOCD-250 và AGATE
mật độ dầm cao
phạm vi phát hiện tối đa: 10 m

Sản phẩm thường mua kèm