Repeater - 3X5A - LT-3060

515,000₫

  • Bình luận

Power Repeater này cho phép bạn khuếch đại tín hiệu LED. Bằng cách này, bạn sẽ có thể kết nối các dải LED dài hơn với một thiết bị điều khiển. Mỗi bộ lặp nguồn cũng cần nguồn cấp điện. Đầu ra của bộ lặp đặc biệt 3x5A và có thể được sử dụng cho dải LED 12V và 24V.

Sản phẩm thường mua kèm