LOS-509SF: Cảm biến hiện diện ON-OFF/Occupancy sensor

Liên hệ

  • Bình luận

LOS-509 là thành viên của gia đình TRANS, một dòng cảm biến hiện diện chuyển mạch điện áp được thiết kế giúp kiểm soát chiếu sáng hiệu quả cho mục đích tiết kiệm năng lượng

Cảm biến hiện diện LOS-509 có thể được sử dụng để điều khiển trực tiếp đèn được kết nối hoặc mục đích khác bằng cách
cảm nhận sự hiện diện và chuyển động  

Các chế độ điều khiển khác nhau có thể đạt được bằng các kết nối đi dây khác nhau.

Lựa chọn giá đỡ gắn nổi hoặc âm trần theo nhu cầu

Sản phẩm thường mua kèm