Hotline: 0918 918 755 - Email: support@knxstore.vn

KNX-SA41: THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG CẮT/ UNIVERSAL SWITCH ACTUATOR

Liên hệ

  • Bình luận

Thiết bj điều khiển đóng cắt với:

  • 4 kênh, 4 mạch độc lập, 1 relays/ mạch
  • Nguồn: 230V, dòng tối đa 16A
  • Chức năng được triển khai: điều khiển trung tâm, logic, ngữ cảnh, thời gian, an toàn, đóng cắt
  • Xác định phản ứng đối với mất / phục hồi bus KNX (BẬT, TẮT, giá trị cuối cùng

 

 

Sản phẩm thường mua kèm