KNX MODBUS RTU GATEWAY 886: CỔNG GIAO TIẾP HỆ THỐNG KNX VÀ MODBUS RTU

Liên hệ

  • Bình luận

KNX Modbus RTU Gateway 886 là một cổng KNX / Modbus nhỏ gọn với 250 kênh có thể cấu hình tự do (điểm dữ liệu KNX). Thiết bị cho phép dễ dàng tích hợp các thiết bị Modbus hỗ trợ giao thức RTU qua RS-485 vào các cài đặt KNX. Nó có thể được sử dụng như Modbus master hoặc slave.

Việc gán giữa các đối tượng KNX và thanh ghi Modbus được thực hiện thông qua các tham số trong ETS - không cần thêm công cụ nào. Cấu hình cũng có thể được xuất và nhập thông qua DCA (Ứng dụng Cấu hình Thiết bị, phần mở rộng SW trong ETS).

Weinzierl Modbus Gateway Config Tool là cái gọi là DCA (Device Configuration AddIn) cho ETS. Với điều này, có thể xuất cấu hình của cơ sở dữ liệu Weinzierl KNX Modbus RTU Gateway 886 và nhập nó vào một cổng khác. 

Sản phẩm thường mua kèm