Cảm biến hiện diện/vắng mặt, sử dụng sóng viba (microwave), gắn trần, giao tiếp KNX

Liên hệ

Nhập nội dung mô tả ngắn

  • Tài liệu hướng dẫn
  • Information Products
  • Bình luận

MWS6-KNX được thiết kế với đầu nối chuyển đổi đầu vào, đơn giản để cài đặt MWS6-KNX thích hợp cho nhiều ứng dụng đòi hỏi thẩm mỹ, điều khiển ánh sáng không phô trương được yêu cầu.

Các MWS6-KNX là một thiết bị cảm biến có độ nhạy cao. Cấu hình các thiết bị trên bus KNX thông qua ứng dụng phần mềm ETS tiêu chuẩn, cho phép cấu hình và điều khiển tất cả các khía cạnh của hành vi của cảm biến hiện diện.

Sản phẩm thường mua kèm