KED10VDA: CHIẾT ÁP 1-10V DẠNG NÚT VẶN/ ROTARY DIMMER 1-10V

Liên hệ

Dimmer 0/1-10 cho đèn led sử dụng theo phong cách vặn truyền thống

  • Tài liệu hướng dẫn
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Mô-đun điều khiển 0/1-10Vdc gắn trực tiếp trên tường:


Để kiểm soát và điều chỉnh độ sáng và điều chỉnh độ sáng của đèn LED 
Loại hiện tại với điện áp điều khiển 1-10Vdc.
Ngoài ra đối với máy biến áp điện tử có đầu vào 1-10Vdc.
Dòng tối đa của thiết bị đầu cuối là 10A, điều khiển tối đa : 50mA
(khoảng 25-50 chấn lưu điện tử).

Hình ảnh chi tiết về Mô-đun điều khiển 0/1-10Vdc gắn trực tiếp trên tường:

Sơ đồ đẫu nối:

 

Sản phẩm thường mua kèm