Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

ABB USB/S1.1
Connection and Wiring

(Thiết Bị Kết Nối)

19,743,000₫

  • Bình luận

Cổng truyền thông USB giữa PC và i-bus EIB. Đèn hiển thị trạng thái truyền dữ liệu với đèn LED, được sử dụng khi lập trình, cấu hình từ ETS3 V1.1

Sản phẩm thường mua kèm