Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

ABB SA/S8.16.2.1
Ngõ Ra

33,176,000₫

  • Bình luận

Rơ-le điều khiển 8-fold, 16A, MDRC, có 8 tiếp điểm điều khiển, đóng cắt 8 tải độc lập thông qua mạng ABB I-bus EIB, 8mW.

Phù hợp với tải điện dung

Sản phẩm thường mua kèm