ABB SA/S8.10.2.1
Ngõ Ra

Liên hệ

  • Bình luận

Rơ-le điều khiển 8-flod, 6A, MDRC, có 8 tiếp điểm điều khiển, đóng cắt 8 tải độc lập thông qua mạng ABB I-bus EIB, 8mW

Sản phẩm thường mua kèm