Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

ABB SA / S4.6.1.1
Ngõ Ra

14,459,000₫

  • Bình luận

Rơ-le điều khiển, 4 fold, 6A, MDRC, có 4 tiếp điểm điều khiển đóng cắt 4 tải độc lập thông qua mạng ABB i-bus EIB, 4mW

Sản phẩm thường mua kèm