Hotline: 0918 918 755 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

ABB SA/S12.6.1.1
Ngõ Ra

27,377,900₫

  • Bình luận

Rơ-le điều khiển 12-fold, 6A, MDRC, có 12 tiếp điểm điều khiển, đóng cắt 12 tải độc lập thông qua mạng ABB I-bus EIB, 6mW

Sản phẩm thường mua kèm