Trivum RP340
Thiết Bị Kết Nối Âm Thanh

Liên hệ

  • Bình luận

Hỗ trợ các định dạng âm thanh phổ biến nhất như MP3, AAC, ALAC, Flac và WMA.

Truyền trực tiếp qua Ethernet, chỉ đơn giản là từ NAS, từ các dịch vụ truyền trực tuyến, hoặc internet radio.

Phát trực tuyến qua AirPlay

Bộ khuếch đại với 8 x 30 watt

Cấu hình đơn giản

Có thể được tích hợp thông qua KNX vào hệ thống tự động hóa

Sản phẩm thường mua kèm