ABB LR/S2.16.1
Điều khiển chiếu sáng

Liên hệ

  • Bình luận

Bộ điều chỉnh (dim)/đóng mở/ điều khiển2-fold, 16A, MDRC. Cho phép đóng mở và điều chỉnh nhóm đèn có sử dụng ballasts điện tử thông qua mạng ABB I-bus EIBS

Kết hợp với cảm biến LF/U 1.2, thiết bị có thể sử dụng như bộ điều khiển dộ sáng 2-fold, 4mW

Sản phẩm thường mua kèm