Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

ABB LF/U2.1
Cảm Biến Ánh Sáng

4,882,900₫

  • Bình luận
Cám biến ánh sáng FM

Sử dụng để đo cường độ sáng. Kết hợp với LR/S 2.2.1 để điều khiển cường độ sáng phù hợp với úng dụng

Sản phẩm thường mua kèm