Hotline: 0918 918 755 - Email: support@knxstore.vn

ABB HS/S 4.2.1
Điều Khiển Chiếu Sáng và Cảm Biến Ánh Sáng

Liên hệ

  • Bình luận

Cảm biến ánh sáng, MDRC, Điều khiển đền và các tải khác thông qua Rơ-le, tùy thuộc vào cường độ sáng của ban ngày

Có thể dùng bật sáng khi trời gần tối twilight 1…..10lux hoặc bộ cảm nhận độ sáng (light level switch) 100…20.000 lux

Sản phẩm thường mua kèm