Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

ABB DSM / S1.1
Connection and Wiring

(Thiết Bị Kết Nối)

6,019,200₫

  • Bình luận

Thiết bị chuẩn đoán, 2 cực, MDRC

Kiểm tra chức năng của đường truyề, điện áp mạng, mất nguồn, giao tiếp tín hiệu.

Sản phẩm thường mua kèm