Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

ABB - KNX ABL/S2.1
Điều Khiển, Logic, Thời Gian

40,166,500₫

  • Bình luận

Bộ ứng dụng, MDRC

Phần mềm ứng dụng ETS sẽ nạp chương trình úng dụng vào AB/S1.1 để thực hiện các chức năng yêu cầu của điều khiển thông minh, như hoạn động luận lý, điều khiển trễ, điều khiển theo thời gian ngày, tuần, 2mW

Sản phẩm thường mua kèm