Hotline: 0918 918 755 - Email: support@knxstore.vn

ABB 6120/12-101-500

Liên hệ

  • Bình luận

Bộ ứng dụng, MDRC

Phần mềm ứng dụng ETS sẽ nạp chương trình úng dụng vào AB/S1.1 để thực hiện các chức năng yêu cầu của điều khiển thông minh, như hoạn động luận lý, điều khiển trễ, điều khiển theo thời gian ngày, tuần, 2mW

Sản phẩm thường mua kèm