Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

ABB 6122/01-84-500
Cảm Biến Chuyển Động

5,098,500₫

  • Bình luận

Cảm biến chuyển động, vật thể, FM

Sử dụng 6120U-102-500 để đa tín hiệu lên mạng ABB i-bus EIB (Watchdog Sensor)

Sản phẩm thường mua kèm