Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

ABB 6120/12-101-500
Systems components and Interface (Thiết Bị Giao Tiếp)

4,893,900₫

  • Bình luận

Bộ ghép nối vào mạng EIB, FM.

Kết nối nút nhấn, bộ cảm biến chuyển động, bộ điều khiển nhiệt độ phòng, RS 232, bộ giao tiếp tia hồng ngoại vào mạng ABB i-bus EIB.

Sản phẩm thường mua kèm