Hotline: 028 7300 7476 - Email: sales@knxstore.vn | support@knxstore.vn

Trivum

Sắp xếp theo:
Hỗ trợ các định dạng âm thanh phổ biến nhất như MP3, AAC, ALAC, Flac, và WMA.Thông qua giao diện đầu ra stereo, bạn có thể gửi tín hiệu âm thanh đến bất kỳ thiết...

Liên hệ

Hỗ trợ các định dạng âm thanh phổ biến nhất như MP3, AAC, ALAC, Flac và WMA.Truyền trực tiếp qua Ethernet, chỉ cần từ NAS, từ các dịch vụ truyền trực tuyến, hoặc internet radio.AirPlay...

Liên hệ

Hỗ trợ các định dạng âm thanh phổ biến nhất như MP3, AAC, ALAC, Flac và WMA.Một phòng - nhiều nguồn Audiotruyền trực tiếp qua Ethernet, chỉ đơn giản là từ NAS, từ các dịch...

Liên hệ

Hỗ trợ các định dạng âm thanh phổ biến nhất như MP3, AAC, ALAC, Flac và WMA.Truyền trực tiếp qua Ethernet, chỉ đơn giản là từ NAS, từ các dịch vụ truyền trực tuyến, hoặc...

Liên hệ

Hỗ trợ các định dạng âm thanh phổ biến nhất như MP3, AAC, ALAC, Flac và WMA.Một phòng - nhiều nguồn Audiotruyền trực tiếp qua Ethernet, chỉ đơn giản là từ NAS, từ các dịch...

Liên hệ