• Bình luận

Nguồn điện 230 V AC
Điện áp đầu ra 28-30 V DC
Dòng điện đầu ra 640 mA
Chống quá tải / ngắn mạch

 

Sản phẩm thường mua kèm