Hệ thống điều khiển chiếu sáng DALI

Hoặc  

DALI - được viết tắt từ (Digital Addressable Lighting Interface).

Đây là một tiêu chuẩn truyền thông áp dụng trong hệ thống chiếu sáng. Sự ra đời của DALI giúp đơn giản hóa và giảm chi phí đáng kể cho việc thiết kế, lắp đặt và vận hành một hệ thống chiếu sáng bất kỳ. Quá trình vận hành và bảo trì trở nên đơn giản hơn và dễ dàng chuyển đổi từ một ứng dụng này qua ứng dụng khác.

Thiết bị chiếu sáng từ một nhà cung cấp có thể dễ dàng được kết nối và điều khiển bởi thiết bị từ một nhà sản xuất khác cùng tiêu chuẩn truyền thông.

Recommended cross-sections for standard installation cable: Cable length min. cable cross-section (AGW)

up to 100 m (325 ft)

0.5 mm2 (#20)

100...150 m (325...492 ft)

0.75 mm2 (#18)

150...300 m (492...984 ft)

1.5 mm2 (#16) recommended

 

Một hệ thống điều khiển chiếu sáng DALI bao gồm 1 bộ điều khiển và một hoặc nhiều bộ đèn (tăng phô điện tử, hoặc dimmer….) tương thích với truyền thông DALI. Bộ điều khiển trung tâm có thể giám sát, theo dõi toàn bộ thông tin, thông số của các bộ đèn có trong hệ thống. DALI cho phép đánh số địa chỉ đối với từng thiết bị trên hệ thống, từ đó, thiết lập các nhóm đèn (group) hoặc các ngữ cảnh (scene). Lệnh điều khiển được gửi tới toàn bộ thiết bị có trong một hệ thống.

 

Trong một hệ thống DALI, có tối đa 64 thiết bị được gán địa chỉ. Khi một dự án có số lượng thiết bị lớn hơn 64, đơn giản, thì chỉ cần lắp đặt thêm một hệ thống mới với tối đa 64 thiết bị. Hai hay nhiều hệ thống DALI như vậy có thể được liên kết với nhau tạo thành một mạng lưới lớn lơn.

Ví dụ như sau:Hoặc bằng cách sử dụng IP Router system từ Helvar Ltd.