Bài thuyết trình 10 phút về Hệ Thống An Ninh Thông Minh Satel

Bài thuyết trình 10 phút về Hệ Thống An Ninh Thông Minh Satel
Diễn giả: Phạm Đức Độ
Ngày 24 tháng 8 năm 2018.
Tại: Khách sạn Kỳ Hòa 238 Đường 3 tháng 2, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Một hệ thống đạt tiêu chuẩn Châu Âu,
Chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối sỉ lẻ đến các:
+ Đại lý
+ Các công ty tích hợp hệ thống điện thông minh